So stratou Vášho najbližšieho sa rozlúčime v tichej a komornej atmosfére s úctou, aká mu patrí.