Realizáciou projektu došlo k:

  • dostavbe zariadenia CR vo vyššom štandarde, ktorý bude svojím charakterom určený pre miestne obyvateľstvo ako aj domácich a zahraničných účastníkov cestovného ruchu
  • vytvoreniu nového produktu cestovného ruchu s celoročným využitím - prevádzkou: kapacita reštaurácie 200 miest, letná dvorana 120 miest
  • vytvorenie nových doplnkových služieb: wellness 30 osôb
  • zlepšenie kvality poskytovaných služieb pre zákazníkov a tým aj zvýšenie návštevnosti a predĺženie pobytu domácich a zahraničných turistov na území Košického kraja

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:
www.economy.gov.sk
www.mhsr.sk

Miesto realizácie projektu:
Zelený dvor, Košice - Dargovských hrdinov, Okres Košice III, Košický kraj, NUTS 2 Východné Slovensko

Názov a sídlo prijímateľa:
PETIX International, s.r.o., Tatarkova 10, 040 18 Košice - Krásna
Dátum začatia realizácie projektu: 04/2015
Dátum ukončenia realizácie projektu: 31/12/2015

Výška poskytnutého príspevku:
780 481,94€